Cordenka – zakończenie prac fundamentowych przy rozbudowie zakładu