Dostawa, montaż i uruchomienie oczyszczarki wirnikowo-rolkowej