Wykonanie instalacji elektrycznych hali produkcyjnej w osiach A-O/3-5